به گزارش اکوایران، آمارهای منتشر شده از درگاه ملی آمار حاکی از آن است که از کل زنان شاغل در کشور، حدود 11 درصد شاغلان تا انتهای پاییز 1402 در بخش کشاورزی مشغول بوده‌اند. این درحالیست که در قیاس با پاییز سال گذشته، حدودا 1 درصد از سهم زنان شاغل در بخش کشاورزی کاسته شده و به سایر بخش‌ها افزوده شده است. علاوه بر این موضوع، نسبت زنان شاغل در بخش کشاورزی در استان‌ها متفاوت بوده و همچنین شدت تغییر آن در قیاس با پاییز گذشته یکسان نبوده است.

استان کرمان، پرچم‌دار زنان شاغل در بخش کشاورزی

بررسی‌ها نشان می‌دهند در بخش کشاورزی، استان کرمان بیشترین نسبت زنان شاغل در این بخش را از میان کل استان‌های کشور داشته است. بر اساس آمارها سهم شاغلین بخش کشاورزی از کل شاغلان در استان کرمان حدود 43.5 درصد در انتهای پاییز سال جاری ثبت شده است. در مقام دوم و سوم نیز استان‌های کرمانشاه و خراسان شمالی قرار دارند که به ترتیب 37و 36.5 درصد از شاغلان آن‌ها در بخش کشاورزی فعال بوده‌اند. 

در مقابل استان‌های البرز، مرکزی و تهران سه استانی هستند که کمتر از 1 درصد زنان شاغل آن‌ها به کشاورزی مشغول هستند. 

1402113002

صدرنشینی استان کرمان علی‌رغم شدیدترین افت

علاوه بر این موضوع، مشاهده می‌شود استان خراسان جنوبی، اردبیل و زنجان هرکدام با 8 درصد افزایش در مقایسه با پاییز 1401 در نسبت زنان شاغل در بخش کشاورزی خود مواجه بوده‌اند که معادل بیشترین میزان افزایش در مقایسه با سایر استان‌هاست. به همین ترتیب سهم بانوان شاغل در بخش کشاورزی از کل شاغلان زن، در هر یک از استان‌های مذکور به ترتیب معادل 10، 30 و 19 درصد رسیده است.

این درحالیست که سهم زنان شاغل در بخش کشاورزی در استان‌های کرمان، کرمانشاه و همدان با بیشترین افت در قیاس با پاییز 1401 مواجه بوده است. به همین ترتیب مشاهده می‌شود سهم زنان شاغل در استان کرمان با 10.5 درصد کاهش همانطور که ذکر شد به 43.5 درصد در پاییز سال جاری رسیده است. استان کرمانشاه با افت 5 درصدی در نسبت زنان شاغل در بخش کشاورزی، به نسبت 37 درصد رسیده و در جایگاه دوم از نظر بیشترین سهم زنان در کشاورزی از میان استان‌ها قرار گرفته است. همچنین استان همدان نیز با افت 5 درصدی در نسبت مذکور، به سهم حدودا 23 درصدی در نسبت زنان شاغل بخش کشاورزی از میان کل شاغلان رسیده است.