میدری با اشاره به اینکه باید اتاق ها جلوی فسادهای تشکل ها را بگیرند، گفت: اگر مارک زاکربرگ در کنگره از مردم آمریکا معذرت خواهی می‌کند به این دلیل است که جامعه آمریکا جامعه خودتنظیم‌گر است و برهمین اساس کنگره را تحت فشار قرار داده، وگرنه هیچ نماینده مجلسی و هیچ رئیس جمهوری توان ایستادن در مقابل زاگربرگ را نداشت.

به باور میدری راه حل جلوگیری از فسادهای همچون فساد دبش قدرتمند شدن اتاق‌های بازرگانی است که در درون خود مانع دریافت ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی توسط زیرمجموعه‌اش شود و از طرفی دولت را مجاب کند تا قانون را اصلاح کند.

در واقع تضاد را در درون خود می‌آورد، حل می‌کند و در مقابل مقررات را در دولت تغییر می‌دهد.

به گفته او باید تضادهای مختلف در اتاق بازرگانی حل شود تا بتوان تغییری در مسائل مهم جمعی همچون بهبود نظام سلامت، آموزش بهتر و ترافیک ایجاد شود.

میدری تاکید کرد: باید در ایران اتاق‌های بازرگانی با نمایندگان گروه‌های مختلف بویژه گروه‌های بی‌صدا همچون مصرف‌کنندگان و کارگران مسائل و مشکلات را در درون خود حل کنند و سپس با مذاکره با دولت و تبدیل قانون مسائل مهم جمعی را حل و فصل کنند.