در این برنامه، «مهدی تدینی»، مترجم و پژوهشگر تاریخ و ایدئولوژی، و «حسین میرزایی»، پژوهشگر اقتصادی، براساس این آمار ملی عنوان می‌کنند که هرچند حدود ۳۰ درصد از مردم عامل تورم را چاپ پول می‌دانند، اما به همین میزان هم افرادی وجود دارند که گمان می‌کنند تورم ساخته دست فعالان اقتصادی و گرانفروشی آنهاست!