به گزارش اکوایران، فهرست اقلام معاف از مالیات ارزش افزوده در قالب 17 جز مختلف برای اجرا و اعمال در سال جاری توسط سازمان امور مالیاتی و گمرک ایران ابلاغ شد.

Capture