او گفت: ممکن نیست در دنیا جزیره شوید و توسعه پیدا کنید. نجفی عرب هم چنین تاکید کرد: اولویت فعالان اقتصادی رفع تحریم و خودتحریمی به صورت همزمان و در اسرع وقت است.

کامل این گفت‌وگو را می‌توانید اینجا مشاهده کنید.