به گزارش اکوایران، در ماه مهر تورم نقطه ای در شش کالا ببیش از 100 درصد به ثبت رسیده و به عبارت دیگر بیش از دو برابر افزایش داشته است. به طور کلی وضعیت قیمت ها هر ماه روندی متفاوت را از خود برجای می گذارد. این روند می تواند در مقایسه با ماه قبل یا ماه مشابه در سال قبل تصویری را از تورم ماهانه یا نقطه ای در هر ماه ترسیم کند. بررسی آمارهای تورمی از کالاهای ضروری در شاخه خوراکی ها نشان از وضعیت وخیم تورمی در برخی بخش ها داشته است.

در ماه مهر بررسی تورم در 53 کالا توسط مرکز آمار ارائه شده که راوی 4 رویداد مهم بوده است:

رویداد نخست: تورم 6 کالا بیش از 100 درصد

به طور کلی تورم کالاهای بررسی شده در ماه نخست پاییز نشان می دهد در این مدت تورم 6 کالا بالاتر از 100 درصد بوده است. در این میان هندوانه با رشد 228.3 درصدی در مقایسه با موقعیت مشابه در سال قبل بیشترین رشد قیمتی را تجربه کرده است. پس ازآن هویج فرنگی و گوجه فرنگی رکورد های بعدی تورم را دارا بوده که به ترتیب برابر با 224.6 درصد و 133.2 درصد ثبت شده اند.

از سوی دیگر مغز گردو و لیمو ترش رکورد دار کمترین تورم های نقطه ای در مهر بوده که به ترتیب برابر با 12.3 درصد و 22 درصد گزارش شده اند.

تورم

رویداد دوم: تورم ماهانه بیش از 10 درصدی در 11 کالا

مقایسه قیمت کالاهای خوراکی در ماه جاری با شهریور ماه نشان دهنده تورم ماهانه است. در بررسی کالاهای خوراکی در این ماه مشاهده می شود تورم ماهانه در 11 کالا بالاتر از 10 درصد بوده است.

بیشترین رشد ماهانه قیمت ها در کالاهای خوراکی مربوط به فلفل دلمه ای بوده که برابر با 22.7 درصد بوده است. کالای هندوانه نیز با رشد 21.2 درصدی دومین رکورد دار در رشد ماهانه کالاها بوده است.

تورم

رویداد سوم: بالاترین سطح افزایش قیمت در هندوانه و هویج فرنگی

در روند ثبت شده از تورم دو کالا در این ماه دو نکته مهم به چشم می خورد. در میان کالاها، هویج فرنگی در این ماه کمترین رشد قیمت ماهانه را داشته که برابر با منفی 19.4 درصد بوده و در عوض رشد نقطه ای آن در سطح بالایی قرار دارد که معادل با 224.6 درصد بوده است. یعنی دومین رکورد نقطه ای در این ماه.

روند قیمت ها در هویج فرنگی نشان می‌دهد تورم این کالا در سال اخیر مسیری صعودی داشته چرا که از ابتدای سال جاری تاکنون تورم نقطه‌ای آن هر ماه بالاتر از 100 درصد به ثبت رسیده است.

مهمترین دلیل در افزایش تورم هویج می تواند اشاره به رشد تقاضا با توجه به بیماری کرونا در کشور داشته باشد.

دومین کالایی که در این مدت رشد قیمت قابل توجهی داشته، هندوانه بوده است. بررسی ها نشان می دهد تورم ماهانه هندوانه معادل با 21.2 درصد و تورم نقطه ای آن برابر با 228.3 درصد بوده است که در هردو مقایسه بالاترین رشدهای قیمتی در این ماه بوده اند. به عبارت دیگر همسویی رشد ماهانه و نقطه ای این کالا در مهر ماه نشان می دهد هندوانه در میان همه کالا ها بیشترین افزایش قیمت را پیدا کرده است.

تورم

رویداد چهارم: روند صعودی تورم در چند کالای ضروری

بررسی تورم نقطه ای در کالاها به خصوص کالاهای ضروری می تواند اثر تغییرات فصلی تقاضا و ماهانه آن را از بین برده و در نتیجه درک صحیح تری را از روند قیمت های آن ها منعکس کند. در همین رابطه در چند ماه اخیر چند کالای ضروری در سبد خانوار سیری صعودی را در افزایش قیمت پیدا کرده اند. این کالاها عبارتند از:

برنج، گوشت گاو یا گوساله، ماست پاستوریزه و گوجه فرنگی.

ماست پاستوریزه: در آمارها مشاهده می شود ماست پاستوریزه از مرداد 99 تا کنون روندی صعودی را در تورم نقطه ای به ثبت رسانده و در نهایت به بالاترین میزان خود در 3 سال و نیم گذشته رسیده است. این رقم اکنون معادل با 81.9 درصد است. نکته مهم در تورم این کالا روند صعودی و رو به رشد آن در افزایش قیمت هاست.

برنج، گوشت گاو یا گوساله: تورم برنج در مهر برابر با 62 درصد و گوشت گاو یا گوساله برابر با 59.5 درصد است. این کالاها دیگر اقلام ضروری خانوار بوده که در ماه اول پاییز به بالاترین سطح تورمی خود در یک سال اخیر دست پیدا کرده اند. 

گوچه فرنگی: کالای دیگری که در این مدت روندی صعودی را در حرکت تورمی خود به ثبت رسانده، گوجه فرنگی است. این کالا همواره در سال های گذشته در تورم نقطه ای خود مسیری نوسانی را از خود بر جای گذاشته است. اکنون تورم نقطه ای آن به بیشترین سطح از آذر 99 تاکنون دست پیدا کرده که معادل با 133.2 درصد بوده است.

تورم