لایحه‌ای که پیش‌بینی می‌شود با چالش‌هایی به ویژه در بخش درآمدی مواجه شود. با این حال راهکارهای دولت برای افزایش درآمد و کاهش کسری بودجه احتمالی با ابهام و اما و اگرهایی روبه‌رو است.