در حالی غربی‌ها فکر می کردند با افزایش تعامل اقتصادی با روسیه می توانند رفتار این کشور را پیش‌بینی پذیر کنند جنگ اوکراین تمام این نظریات را باطل کرد و سبب بوجود آمدن بحرانی جهانی شد. جایگاه ایران در این کشمکش چیست؟ ایران تا چه حد می‌تواند از فرصت بوجود آمده استفاده کند؟ جواب تمامی این سوالات را در فارکست پلاس ببینید.