در سال گذشته ۱۲۸ میلیارد لیتر نفت خام و فراورده‌نفتی ‌از طریق ۱۴ هزار کیلومتر خط لوله در کشور جا به جا شده است این ۱۴ هزار کیلومتر خط لوله جایگزین ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار نفتکش جاده‌ای ‌شده‌اند که به گفته مدیر عامل شرکت خطوط لوله مخابرات نفت ایران علاوه بر کاهش خطرات جاده‌ای و آلودگی‌های زیست‌محیطی ،هزینه های انتقال فراورده‌های نفتی را به یک‌ پنجم کاهش داده‌اند.