مهدیا مطهری مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران، عنوان کرد: از جمله حوزه های اصلی هدف فناوری هوشمندسازی، بهینه سازی مصرف انرژی، اکتشاف و ارزیابی و تولید و بهره برداری است.

به گفته مطهری شرکت ملی نفت دنبال شکل دهی به تقاضای دانش بنیان است به نحوی که بتواند سهم کیک اقتصاد دانش بنیان را از تولید ناخالص داخلی به عدد هدف برساند.

به گفته حاضران این پنل، این انتظار وجود دارد تا شرکت های دانش بنیان با توجه به ضعف های مالی و نیروی انسانی برای انجام تجاری سازی، با همکاری و تشکیل کنسرسیوم با شرکت های بزرگ تولیدی بتوانند به هدف نهایی یعنی اقتصاد دانش بنیان دست پیدا کنند.

همچنین در این پنل، سخنرانان و مدیران عامل شرکت های نفت و گاز کشور به ارائه پروژه ها و دستاوردهای و اقدامات انجام شده در حوزه فناورانه صنعت نفت در نواحی مختلف کشور اشاره کردند.

این پنل در کنفرانس و نمایشگاه مدیریت فناوری و افزایش تولید دانش‌بنیان در زنجیره ارزش صنعت نفت(پتروتک ۲۰۲۳) برگزار شد.