غلامرضا فتحعلی مدیرعامل بانک سینا گفت: بانک ها نقش موثری در تامین مالی بنگاه های اقتصادی دارند.

او ادامه داد: یکی از راهبردهای بانک سینا کمک به حوزه کسب و کار است.

تامین مالی بانک سینا در بنگاه های اقتصادی در حوزه نفت و گاز در حوزه تسهیلات ریالی و ارزی است و از ظرفیت های صندوق توسعه هم استفاده می کنیم.

مدیرعامل بانک سینا افزود: بهترین مسیر تامین مالی حوزه انرژی با محوریت بانک در حوزه تسهیلات ارزی به صورت b۲b است که می توان همکاری با شرکت ها در حوزه پتروشیمی داشت.