در حال که ۲۰ سال از امضای این قرارداد می‌گذرد، پرونده محکومیت ایران به دلیل عدم اجرای آن همچنان باز است.

اخیرا هم شرکت انرژی اماراتی (داناگاز) مدعی شده که در یک دادگاه بین‌المللی در این مناقشه گازی با ایران پیروز شده و یک دادگاه بین‌المللی ایران را به پرداخت بیش از ۶۰۷ میلیون یورو معادل حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان محکوم کرده است. 

هر چند که طبق ادعای این شرکت اماراتی، این رای فقط حکم دادگاه در داوری نخست پرونده است و ممکن است رقم جریمه ایران در داوری دوم (اکتبر۲۰۲۲) نیز افزایش یابد.

با این حال، منفعت یا زیان ایران ناشی از اجرای قرارداد کرسنت، مورد بحث کارشناسان است. 

مرتضی بهروزی‌فر نایب رییس انجمن اقتصاد انرژی ایران در گفت و گو با اکوایران ضمن دفاع از این قرارداد، معتقد است در صورت اجرای قرارداد کرسنت، عربستان یکی از واردکنندگان مهم گاز ایران بود.

او در این گفت و گو از آورده‌های اقتصادی قرارداد کرسنت برای ایران، در صورت اجرا، میگوید.