یکی از مهم ترین وظایف بانک مرکزی تعیین سیاست های کلان پولی و کنترل نقدینگی در اقتصاد و به تبع آن در نهادهای مالی است. در همین رابطه در سال های اخیر به صورت هفتگی بازار باز را راه اندازی کرده تا از طریق آن بتواند تزریق پول در نهادهای مالی را مدیریت کند. سوی دیگر این سیاست ها نیز تنظیم نرخ بهره بین بانکی است. 

اکنون روند معاملات بازار باز در هفته های اخیر نشان می دهد سیاست بانک مرکزی در این هفته ها تغییری نداشته و ثابت مانده است. این موضوع هم در بازار باز و هم در بازار شبانه به چشم می خورد. در بانک مرکزی تزریق پول در مرز ثابتی انجام شده نرخ سود همچنان در 21 درصد بوده و تزریق بانک مرکزی در بازار شبانه تغییر کانال نداده است.

در همین رابطه به گزارش اکو ایران به نقل از اقتصادنیوز، روند معاملات بازار باز در هفته اخیر تغییر چندانی را با هفته قبل نداشته اما همچنان تزریق در سطح بالایی بوده است. در این بازار بانک مرکزی اوراق را از بانک ها خریداری کرده و با این عمل در نهادهای مالی دارای کسری تزریق پول می کند.

در هفته های اخیر این تزریق در مرز 70 هزار میلیارد تومان ثابت مانده و تغییری نداشته است.

ثبات بسط پول در بازار باز 

بانک مرکزی در هفته منتهی به 29 شهریور ماه در حدود 68 هزار و 170 میلیارد تومان تزریق نقدینگی انجام داده که تقریبا تغییر چندانی را با هفته قبل خود نداشته است. در حدود 320 میلیارد تومان کمتر.

این روند پول پاشی در حالی رخ داده که البته نرخ سود معاملات بازار باز همچنان در عدد 21 درصد ثابت مانده است.

هر بده بستان میان بانک مرکزی و بانک ها در این بازار با وثیقه اوراق همراه است. این اوراق تاریخ سررسید یک هفته  ای دارد و در این تاریخ باید بانک ها با نرخ سود معلوم اوراق خریداری شده را دوباره به این نهاد عودت دهند.

تصمیم بانک مرکزی در خصوص تعیین نرخ سود بازار باز در هفته های اخیر همچنان ثبات در این شاخص بوده است. روند ثابت عملکرد بانک مرکزی در بازار شبانه نیز به چشم می خورد و اعتبارات را تغییر چندانی نداده است.

بازار باز

اعتبارات قاعده مند در کانال 10 هزار میلیارد تومان

در بازار شبانه بانک مرکزی موازی با بازار باز به تزریق نقدینگی در نهادهای مالی نیازمند می پردازد. این معاملات در راستای رفع کسری کوتاه مدت بانک ها بوده و نرخ سود آن در دامنه 14 تا 22 درصد قرار دارد.

کوریدوری که بانک مرکزی آن را تعیین می کند و بانک ها در این دالان با همدیگر دادو ستد می کنند. در صورتی که نهادهای مالی دارای مازاد نتوانند با نرخ سود پایین تر نیاز خود را مرتفع سازند می توانند اعتبارات قاعده مند از بانک مرکزی با نرخ سود 22 درصدی دریافت کنند.

این اعتبارات در هفته اخیر برابر با 11 هزار و 890 میلیارد تومان بوده و تقریبا 14 درصد نسبت به هفته قبل خود کمتر شده است.

با این حال مانند مرحله قبل در سطحی بالاتر از 10 هزار میلیارد تومان بوده و کانال خود را تغییر نداده است.

بازار باز