خریداران اوراق بدهی دولتی در این بازار بیشتر بانک ها و نهادهای تامین سرمایه هستند. دو دسته ای که ضمن برطرف کردن مطلوبیت های خود از مشارکت در این بازار در تامین کسری بودجه نیز شرکت دارند.

این در حالی است که بانک ها برای سومین هفته متوالی هیچ خریدی از دولت در این بازار نکرده اند و ضمن آن تنها بورسی ها فعالان بازار اولیه در مهر ماه بوده اند.

اتفاق مهم دیگر که در هفته منتهی به 19 مهر ماه رخ داده سطح پایین خرید اوراق بدهی دولتی در حراج بوده که در این هفته کمینه آن در بازار اولیه بوده است.

درهمین رابطه به گزارش اکو ایران به نقل از اقتصادنیوز، روند خرید و فروش اوراق بدهی دولتی در ایران نزولی شده است. در این بازار دولت در بازار پول و سرمایه اقدام به فروش اوراق می کند. برخی از کارشناسان معتقدند هرچه دولت در این بازار اوراق بیشتری را بفروشد بیشتر به سود اقتصاد خواهد بود. این در حالی است که در هفته اخیر روند فروش اوراق بدهی دولتی در بازار اولیه کاهشی شده است.

فروش پایین اوراق بدهی دولتی در هفته سوم مهر ماه

در هفته منتهی به 19 مهر ماه بانک مرکزی اعلام کرد کل اوراق فروخته شده در بازار اولیه برابر با 10 میلیارد تومان بوده است. 

بررسی ها نشان می دهد این کمترین سطح خرید اوراق بدهی دولتی در ماه های اخیر بوده است. به عبارت دیگر پایین ترین سطح فروش اوراق بدهی دولتی در سال جاری.

 در این میان تنها خریدار اوراق در این هفته بورسی ها بوده اند که خریدشان ارزشی معادل با 10 میلیارد تومان داشته است.

ویژگی اوراق عرضه شده در بازار اولیه اوراق بدهی 

در هفته اخیر به طور کلی دو دسته اوراق به مشتریان عرضه شده است. اراد 112 و اراد 117. دسته اول اوراق تاریخ سررسید دورتر و نرخ سود بالاتری داشته که معادل با 22.29 درصد بوده است.

این در حالی است که دسته دوم ضمن دارا بودن تاریخ سررسید کوتاه مدت تر، نرخ سود آن هم پایین تر بوده که برابر با 21.8 درصد رقم خورده است.

درانتها آمارهای ثبت شده از سوی بانک مرکزی نشان می دهد در این بازار آن چه که بورسی ها خریداری کرده اند اوراق با نرخ سود بالاتر بوده که کل اوراق خریداری شده در این بازار را شامل می شود. 

درنهایت مجموع اوراق بدهی دولتی فروخته شده در طی 21 مرحله برابر با تقریبا 51 هزار میلیارد تومان بوده است.

اوراق بدهی دولتی