در این بخشنامه ابلاغ شده، قراردادهای تسهیلات بانکی به‌صورتی تنظیم شود که به بانک‌ها این اختیار داده شود تا در صورت سررسید و عدم پرداخت مطالبات مستقیم بانک از مشتری، بدهی از حساب‌های انفرادی، اموال و اسناد او و ضامنش نزد بانک برداشت شود. 

نگاهی به آمارها نشان می‌دهد، مطالبات معوق و مشکوک‌الوصول روند نگران‌کننده‌ای را در سال جاری داشته است و با رشدی ۱۵ درصدی به ۳۷۳ هزار میلیارد تومان رسیده. بیشترین تاثیر را هم بانک های تخصصی یعنی بانک‌های کشاورزی، صنعت‌ومعدن، مسکن و توسعه صادرات داشته‌اند.