به گزارش اکوایران، بانک مرکزی چندی پیش اعلام کرد پایه پولی در مهر 1401 با رشدی 3.2 درصدی نسبت به ماه قبل خود به 712 هزار و 900 میلیارد تومان رسیده است. این جهش در شاخص نقدینگی برابر با 1.5 درصد بوده و در ادامه برابر با ۵ هزار و ۴۶۷ هزار میلیارد تومان ثبت شد.

دو شاخص مهم و تاثیر گذار بر تورم که رفتاری معکوس را در این ماه از خود برجای گذاشته اند از متغیرهای تورم ساز در کشور به شمار می آیند. در ادامه این نهاد برآورد خود از سهم پول و شبه پول از نقدینگی را اعلام کرد که تا پایان شهریور ماه حاکی از رشد بی سابقه سهم پول از نقدینگی بود. این سهم برابر با 22.5 درصد بوده که در 9 سال و 4 ماه اخیر ( معادل با 112 ماه گذشته منتهی به شهریورماه امسال) بالاترین سطح بوده است. برخی از کارشناسان معتقدند بالا رفتن این سهم از نقدینگی به منزله رشد انتظارات تورمی بوده و در ادامه افزایش تورم را به دنبال خواهد داشت.

در ادامه بانک مرکزی در راستای اعلام کنترل این متغیر بیان کرد وضعیت سهم پول 0.3 واحد درصد کاهش پیدا کرده و به 22.5 درصد رسیده است. در نتیجه با اطلاع از این رقم می توان حجم پول مهر ماه را محاسبه کرد.

پایه پولی

حجم پول مهر ماه در آمارهای بانک مرکزی 

به طور کلی نقدینگی مشتمل بر دو شاخه کلی است. پول و شبه پول. اساس این دسته بندی هم بر مبنای سرعت نقدشوندگی است. 

درهمین رابطه طبق داده های بانک مرکزی و اعلان اخیر این مرکز، حجم پول در ابتدای پاییز امسال با 0.24 درصد رشد ماهانه مواجه شده و به هزار و 277 هزار و 300 میلیارد تومان رسیده است؛کمترین رشد ماهانه پول در 6 ماه اخیر. این افزایش به لحاظ مقداری در یک ماه اخیر معادل با 3 هزار و 68 میلیارد تومان بوده است.

در مقابل شبه پول نیز رشد 1.8 درصدی داشته و به 4 هزار و 399 هزار میلیارد تومان ارتقا پیدا کرده است.  که در مقایسه با ماه های قبل رشد پایین تری محسوب می شود.

برآوردها از رشدنقطه ای این شاخص نشان میدهد حجم افزوده شده در یک سال اخیر برابر با 990 هزار میلیارد تومان بوده که معادل با 29.1 درصد بوده است.

بررسی ها نشان می دهد سهم پول از نقدینگی در ابتدای سومین فصل سال کاهش پیدا کرده و به 22.5 درصد رسیده است. کاهشی که در رشدهای ماهانه و نقطه ای اجزای نقدینگی نیز مشاهده می شود.

بانک مرکزی در خصوص این اتفاق بیان کرده رکوردزنی سهم پول در نقدینگی در سال جاری عمدتاً به واسطه اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها از اردیبهشت ماه 1401 آغاز شده که با توجه به تخلیه و تعدیل نسبی آثار پولی و تورمی اجرای طرح مذکور اکنون مسیری کاهشی پیدا کرده است. با این حال هنوز هم سهم 22.5 درصدی در مقایسه با سال های قبل سطح بالایی به حساب می آید.

پایه پولی