از میان مسیرهای درآمدی دولت، فروش اوراق بدهی یکی از مهم ترین مسیرها در درآمدزایی دولت محسوب می شود که از جهتی تورم زایی کمتری در میان سایرین دارد. این بازار از میانه خرداد امسال آغاز شده و تا کنون در هفته منتهی به 25 بهمن ماه ، سی و نه مرحله از آن گذشته است. 

دولت در هر هفته با عرضه اوراق بدهی به مشتریان خود اقدام به فروش اوراق می کند. این مشتریان غالبا بانک ها و بورسی ها هستند. آن چه که بیش از همه خریداران را راغب به فعالیت در این بازار می کند ویژگی های اوراق عرضه شده در این معاملات است. نرخ سود اوراق که بالاتر بودنش جذابیت بیشتری را برای مشتریان به همراه دارد. عامل جذابیت دیگر هم تاریخ سررسید است.

زمانی که نرخ سود بالا تر باشد مشتریان برایشان خرید اوراق سود آورتر است. و زمانی که تاریخ سررسید پایین تر است دولت در  سررسید نزدیک تری اوراق فروخته شده را به مشتریان پس می دهد. این موضوع البته بیش از همه مورد توجه بانک ها است که فعالیتی میان مدت دارند و نرخ سود بالاتر هدف جدی تر فعالان بازار سرمایه در حراج اوراق بدهی است.

با این حال و با وجود آن که در بازار اولیه ماه های اخیر نرخ سود اوراق بدهی به مراتب بالایی رسیده اما همچنان مشارکت فعالان بازار کمی پایین تر آمده است. در همین خصوص سطح خرید اوراق بدهی دولتی بورسی ها یک هزارم هفته قبل شده است.

در همین رابطه به گزارش اکوایران به نقل از اقتصادنیوز، حجم اوراق بدهی فروخته شده در بازار اولیه باردیگر کاهشی شد. در این بازار که دولت از طریق فروش اوراق بدهی به مشتریان در پی تامین کسری بودجه از مسیر غیرتورمی است تنها بورسی ها درهفته اخیر مشارکت داشته اند.

بورسی ها تنها خریداران مرحله سی ونهم اوراق

در هفته منتهی به 25 بهمن ماه 1401، حدودا 2 میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی دربازار اولیه فروخته شده که تمام آن را بورسی ها خریداری کرده اند.

در این بازار بانک ها و بورسی ها تنها مشتریان جدی خرید اوراق بدهی دولتی بوده که در دو هفته اخیر سهم بانک ها از اوراق بدهی صفر بوده است.

در هفته پیش نیز اوراق تنها در بازار سرمایه فروخته شده بود. حجم اوراق بدهی فروخته شده در مرحله قبلی در سطح 2 هزار میلیارد تومان بوده و اکنون به یک هزارم هفته قبل رسیده است.

خرید اوراق با نرخ سود بالا 

در این هفته عمدتا دو دسته اوراق بدهی در بازار اولیه عرضه شده است. اراد 120 با نرخ سود 23.95 درصد و تاریخ سررسید سه ساله و اراد 122 با نرخ سود 23.8 درصد و تاریخ سررسید دوساله.

بررسی های آماری در این هفته نشان می دهد عمده خرید اوراق بدهی دولتی در بازار سرمایه از اراد 120 بوده که نرخ سود آن بالاتر است. این اتفاق بیشتر مرتبط با ماهیت بلندمدت فعالان در بازار سرمایه است. چرا که برای این دسته غالبا نرخ سود بالا اهمیت بیشتری دارد تا تاریخ سررسید پایین.

در نهایت مشاهده می شود خرید بورسی ها در بازار اولیه برابر با 46 هزار و 306 میلیارد تومان از ابتدای سال تاکنون بوده است. این رقم در مجموع بازار اولیه تا پایان هفته 25 بهمن ماه تقریبا معادل با 69 هزار  و 470 میلیارد تومان به ثبت رسیده است.

اوراق بدهی