به گزارش اکوایران، دولت در سال های اخیر اقدام به فروش اوراق در بازار پول و سرمایه کرده تا به نحوی بتواند نیازهای مالی خود را جبران کند. فروش بیشتر اوراق در بازار اولیه همراه با درآمدهای بالاتر برای دولت بوده که البته نیاز این نهاد به برداشت از تنخواه بانک مرکزی کاهش داده و به بیان دیگر مانعی برای تورم محسوب می شود.

در همین رابطه داده های وزارت اقتصادو دارایی از فعالیت دولت در بازار اولیه اوراق نقدی نشان می دهد تا کنون حدود 70 همت درآمد به خزانه دولت واریز شده است.

درآمد 70 هزار میلیاردی دولت در بازار اولیه اوراق نقدی

از ابتدای سال جاری تا هفته منتهی به 2 اسفند ماه 1401، مجموعا 70 هزار و 410 میلیارد تومان اوراق از سوی دولت فروخته شده که به عبارت دیگر درآمد دولت در این بازار محسوب می شود. از این میزان 23 هزار و 630 میلیارد تومان را بانک ها خریداری کرده و مابقی در بازار سرمایه فروخته شده است.

به عبارت دیگر بورسی ها در این مدت 46 هزار و 780 میلیارد تومان اوراق از دولت خریداری کرده و سهمی 66.43 درصدی در درآمدهای دولت داشته اند.

هرخرید و فروش دولت در این بازار توأم با نرخ سود و تاریخ سررسیدی است که دولت خود را ملزم به بازپرداخت دراین تاریخ ها می کند. این بازپرداخت ها به عبارت اقتصادی‌تر هزینه دولت از معاملات در این بازار شمرده می شد.

اوراق بدهی

خالص نقدینگی منفی دولت در بازار اولیه

دادوستد دولت در سال های قبل هزینه ای 168 هزار میلیاردی را به دولت در سال جاری تحمیل کرده است. براساس معاملات پیشین دولت در سال های گذشته بازار اولیه اوراق نقدی، دولت 125 هزار و 467 میلیارد تومان بدهی خود ناشی از ارزش اصل اوراق را به مشتریان بازپرداخت کرده است. سود اوراق نیز در این مدت برابر با 42 هزار و 650 میلیارد تومان بوده که در نهایت مجموع هزینه های دولت در این مقطع را به 168 هزار و 117 میلیارد تومان رسانده است.

باتوجه به درآمد دولت می توان گفت خالص نقدینگی جذب شده از سوی این نهاد در فروش اوراق نقدی بازار اولیه برابر با منفی 97 هزار و 707 میلیارد تومان بوده است. برخی معتقدند به منظور کنترل تورمی ناشی از فعالیت این بازار دولت می تواند با رشد بیشتر درآمدهای خود در بازار اولیه از اثرات تورمی بدهی های خود دراین معاملات جلوگیری کند.