به گزارش اکوایران، بر اساس آمار چک های مبادله ای که به صورت ماهانه از سوی بانک مرکزی منتشر می شود، در دی ماه سال جاری ارزش سرانه چک های مبادله ای، وصولی و برگشتی صعودی شده و تعداد چک‌های مبادله‌شده در دی ماه امسال نسبت به ماه گذشته از نظر تعداد 8.6 درصد کاهش و از نظر مبلغ 5.9 درصد افزایش داشته است.

ارزیابی ارزش چک های مبادله ای در کشور

در دی ماه 1401 ارزش کل چک های مبادله ای در کشور برابر با 421 هزار و 371 میلیارد تومان به ثبت رسیده است. بررسی روند چک های مبادله ای میتواند بیانگر رونق بازارها و تغییرات ارزش معاملات در کشور باشد.

داده های آماری همچنین نشان می دهند که ارزش سرانه چک های مبادله ای که از نسبت ارزش کل چک ها به تعداد کل به دست می آید، برابر با 64 میلیون تومان بوده که این بیشترین میزان این متغیر در دو سال اخیر بوده است. این افزایش در حالیست که تعداد مبادلات چک در کشور نسبت به ماه گذشته 8.6 درصد کاهش یافته است. 

ورود ارزش سرانه هر چک برگشتی به محدوده 80 میلیون

بنابر داده های بانک مرکزی، همزمان با افزایش سرانه چک های مبادله ای ارزش سرانه هر چک برگشتی نیز در ماه های اخیر صعودی شده و در دی ماه امسال،  به رکورد 80 میلیون تومان رسیده که این رقم حداقل از سال 99 بی سابقه بوده است. این شاخص در بخش چک های وصول شده برابر با 62 میلیون و 717 هزار تومان به ثبت رسیده است که نسبت به ماه قبل خود افزایش 16 درصدی داشته است.

برخی از تحلیگران معتقدند که اگر این روند در چک های برگشتی ادامه دار باشد، مبادلات اقتصادی را تحت تاثیر قرار خواهد. 

چک

رشد سرانه چک ها به دنبال افزایش تورم

کارشناسان یکی از عوامل مهم و تاثیر گذار بر رشد سرانه چک ها را موضوع تورم می دانند. پس از اینکه تورم ماهانه دی ماه یک رکورد 27 ساله را شکسته و تورم نقطه ای وارد کانال 50 درصد شد،  رشد سرانه هر چک مبادله ای  در کشور نیز همسو با تورم دی ماه صعودی شد. به عبارت دیگر با رشد قیمت کالاها در دی ماه ارزش سرانه چک ها هم بالارفته است.

افزایش تورم از دو کانال می تواند باعث رشد سرانه چک های مبادله ای شود؛ از یکسو افزایش تورم موجب رشد هزینه کالای مورد پرداخت در چک میشود و این رقم را بالا میبرد و از سوی دیگر ، از آنجایی که مبادلات چک که به نوعی خرید غیر نقدی و مدت دار به شمار می آیند ممکن است سرانه چک ها به دلیل انتظارات تورمی، بالارفته باشد.

چک