به گزارش اکو ایران، حجم تسهیلات دهی بانک ها در دومین ماه سال جاری روند رو به رشد خود را ادامه داده و حدودا 34 درصد بیشتر از سال قبل خود بوده است.

بانک مرکزی هر ماهه روندی را از وضعیت داده‌های آماری در این بخش منتشر کرده و طی آن نشان می دهد این شاخص ها به تفکیک استان های کشور چه وضعیتی داشته اند؟

سهم 83.5 درصدی تسهیلات به سپرده ها در کشور

به طور کلی تا اردیبهشت ماه سال 1402 حجم کل تسهیلات جاری و غیرجاری در کشور 5 هزار و 637 هزار و 700 میلیارد تومان بوده که سهم 83.5 درصدی را از کل سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی داشته است. طبق آمار بانک مرکزی تا نیمه بهار امسال، مجموع سپرده های بانکی در کشور برابر با 7 هزار و 475 هزار میلیارد تومان ثبت شده و از این میزان تقریبا 719 هزار و 100 میلیارد تومانش سپرده های قانونی بانک ها بوده است.

به طور کلی نسبت تسهیلات به سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی در کشور شاخصی است که نشان می دهد به جز آن چه بانک ها مجبور به سپرده‌گذاری نزد بانک مرکزی بوده اند(سپرده قانونی)، چه سهمی از پولی که در بانک‌ها سپرده گذاری شده، دوباره به صورت تسهیلات در نظام بانکی به افراد اعطا شده شده است؟ بررسی های استانی در این مقطع نشان می دهد در 15 استان کشور این نسبت بالاتر از وضعیت متوسط کل کشور بوده است.

تسهیلات بانکی

سهم بالای صد درصدی در 7 استان کشور

در 7 استان کشور نسبت تسهیلات به سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی در کشور فراتر از 100 درصد بوده‌است. به این معنا که تسهیلات اعطایی بانک ها در این مناطق بیشتر از حجم سپرده گذاری بوده و به نوعی هزینه های بانکی بیشتر از حجم درآمدها در این نهادهای مالی ثبت شده است.

بررسی های استانی نشان می دهد در استان خراسان شمالی این نسبت معادل با 132 درصد بوده که بالاترین سطح را در میان 32 استان کشور داشته است. استان های کهگیلویه و بویراحمد و ایلام نیز رده‌های دوم و سوم را در این دسته بندی ثبت کرده اند. در مقابل البرز تنها استانی بوده که حجم تسهیلات در آن از نصف سپرده‌های بانکی ( به استثنای سپرده قانونی) کمتر بوده است. یعنی به عبارت دیگر در این استان بیشتر از دو برابر تسهیلاتی که بانک ها داده اند، سپرده گذاری صورت گرفته است. البرز، تنها استانی بوده که در اردیبهشت ماه 1402 سهم تسهیلات به سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی کمتر از 50 درصد ثبت شده و برابر با 49.5 درصد رقم خورده است.

در استان تهران که حدودا 60.12 درصد تسهیلات کل کشور رقم خورده و برابر با 3 هزار و 391 هزار میلیارد تومان بوده است. در این استان نسبت تسهیلات دهی به کل سپرده ها در کشور تقریبا 91.7 درصد بوده که 8.2 واحد درصد بالا تر از میانگین کل کشوری بوده است.