او که عنوان یکی از سخنرانان اولین همایش ملی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم شرکت کرده بود، اذعان کرد که حتی به او که رئیس سازمان بازرسی کل کشور است، اجازه دسترسی به سامانه‌ برخی بانک‌ها و موسسات داده نمی‌شود!

خدائیان می‌گوید بهانه این محدودیت، «محرمانه بودن اطلاعات» است.