رئیس سازمان مالیاتی اعلام کرده، بانک‌هایی که در پرداخت تسهیلات کم کاری کرده‌اند مشمول مالیات می‌شوند و در این رابطه ۶۰ هزار میلیارد تومان از بانک‌ها مطالبه شده است.

جریمه مالیاتی که دولت برای بانک‌ها در نظر گرفته در شرایطی است که در ماه‌های اخیر خبرهای بسیاری رابطه با عدم همراهی بانک‌های خصوصی در پرداخت تسهیلات تکلیفی منتشر شده و حالا به نظر می‌رسد مخاطب این جریمه هم بانک‌های خصوصی هستند.

بانک‌های خصوصی برای تامین منابع تسهیلات پرداختی روی سپرده‌های بانکی حساب می‌کنند، سپرده‌هایی که برای آنها سود ۲۲.۵ درصد می‌پردازند و با پرداخت تسهیلات تکلیفی مجبور هستند این تسهیلات را با کارمزد ۴ درصد در اختیار مشمولان بگذارند که این به معنی ضرر ۱۹ درصدی است.