به گزارش اکوایران، سود و بهره پرداختی بانک‌ها به بانک مرکزی بابت دریافت تسهیلات در 10 ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 2 برابر شد.

در گزارش سود وزیان بانک‌ها ردیفی تحت عنوان «هزینه‌هالی مالی» وجود دارد که این هزینه‌ها به طور کلی به هزینه سود تسهیلات دریافتی بانک‌ها مربوط می‌شود. درواقع هزینه سود تسهیلاتی است که بانک‌ به دلیل کمبود نقدینگی مجبور به دریافت آن شده‌ است.

این تسهیلات هم شامل وام‌های دریافتی از دیگر بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری و هم شامل وام‌های دریافتی از بانک مرکزی است. به بیان دقیق‌تر در گزارش عملکرد بانک‌ها اقلام سود و وجه التزام تسهیلات دریافتی از بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری، سود و وجه التزام تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی، سود و وجه التزام تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی، وجه التزام اضافه برداشت از حساب جاری نزد بانک مرکزی در بخش هزینه‌های مالی گنجانده می‌شود.

به طوری کلی هزینه‌های مالی هر بانک مربوط به سود و بهره تسهیلات دریافتی بانک برای رفع کسری نقدینگی است.

photo_2024-02-06_14-54-54

هزینه بانک‌ها برای دریافت وام سنگین‌تر شد

بررسی گزارش عملکرد 15 بانک و موسسه اعتباری (پاسارگاد، سامان، دی، صادرات، ملت، پارسیان، پست بانک، رسالت، تجارت، خاورمیانه، سینا، گردشگری،اقتصادنوین، کارآفرین و موسسه اعتباری ملل) در پایان دی امسال که در کدال در دسترس است نشان می‌دهد هزینه‌های مالی برای بانک‌های مورد بررسی طی 10 ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 85 درصد افزایش یافته که این افزایش در بخش تسهیلات دریافتی بانک‌ها از بانک مرکزی به مراتب بیشتر بوده است.

سودی که بانک‌ها طی دوره مورد اشاره به بانک مرکزی پرداخت کرده‌اند معادل 125 درصد افزایش داشته است. این هزینه عموما از دو ناحیه صورت می‌گیرد. عملیات ریپو با نرخ سود 23 درصد و اضافه برداشت بانک‌ها از محل منابع بانک مرکزی با نرخ سود 34 درصد.

داده‌ها حاکی از آن است که 15 بانک مورد بررسی 26.2 همت هزینه مالی (هزینه بهره تسهیلات دریافتی بانک‌ها) طی 10 ماهه نخست امسال پرداخت کرده‌اند که نسبت به 10 ماهه نخست سال گذشته که برابر با 14 همت بوده، 85.7 درصد افزایش داشته است.

از 26.2همت هزینه مالی پرداختی بانک‌ها طی 10 ماهه نخست سال‌جاری بیش از نیمی از آن مربوط به هزینه مالی تسهیلات دریافتی بانک‌ها از بانک مرکزی، 22.8 درصد آن مربوط به هزینه مالی تسهیلات دریافتی بانک‌ها از سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری و حدود 27 درصد آن مربوط به سایر هزینه‌های مالی است.

یادآور می‌شود در میان بانک‌های نام برده شده هزینه مالی چهار بانک سامان، پست بانک، رسالت و سینا برابر با صفر بوده است.

زیان‌دهی بانک‌ها از جمله مواردی است که باعث افزایش پایه پولی و چاپ پول می‌شود، عدم تناسب میان درآمد و هزینه‌های بانک از محل تسهیلات و سپرده‌ها از کانال‌های زیان‌دهی بانک‌ها است که منجر به بدهی‌های بین بانکی و افزایش اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌شود.

photo_2024-02-06_14-54-49