به گزارش اکوایران، بانک‌های دولتی نقش پررنگ‌تری در پرداخت تسهیلات مسکن به خانوارها و صاحبان کسب و کار داشته‌ است.

گزارش رسمی بانک مرکزی از وضعیت تسهیلات پرداختی به بخش مسکن که برای اولین بار در اواخر بهمن ماه امسال منتشر شد نشان می‌دهد، سیستم بانکی کشور طی 10 ماهه نخست امسال قریب به 250 همت تسهیلات به این بخش اعطا کرده است.

یادآور می‌شود بانک مرکزی در گزارش خود عنوان کرده که بانک آینده همکاری لازم را در ارایه آمار نداشته و گزارش منتشر شده مربوط به اطلاعات 28 بانک کشور است.

سهم بالای دولتی‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن

بر اساس این گزارش، از 250 همت تسهیلات مربوط به بخش مسکن که طی دوره مورد اشاره به خانوارها و صاحبان کسب و کار پرداخت شده بانک‌های دولتی نقش تقریبا 62 درصدی و بانک‌های غیردولتی نیز سهم 38 درصدی در پرداخت این نوع تسهیلات داشته است.

بانک‌های دولتی طی 10ماهه نخست امسال بیش از 154 همت تسهیلات به بخش مسکن اعطا کرده‌ که سهم بانک‌های تجاری 60 همت و سهم بانک‌های تخصصی حدود 94 همت بوده است؛ در میان بانک‌های دولتی بیشترین میزان تسهیلات از سوی بانک تخصصی مسکن پرداخت شده که بیش از 90 همت بوده است.

در مقابل نیز، بانک‌های غیر دولتی نیز حدود 95 همت طی دوره 10 ماهه نخست امسال به بخش مسکن وام پرداخت کردند که سهم بانک‌های خصوصی حدود 29 همت و سهم بانک‌های خصوصی شده نیز معادل 65 همت بوده است.

در میان بانک‌های غیردولتی نیز بیشترین میزان تسهیلات از سوی بانک خصوصی شده رفاه کارگران پرداخت شده که معادل 22.7 همت بوده است.

photo_2024-02-19_11-12-44

توزیع میزان پرداخت تسهیلات مسکن در 10 ماهه نخست سال

همچنین بررسی آمارها نشان می‌دهد طی 10 ماهه نخست امسال بیشترین میزان پرداخت تسهیلات به بخش مسکن در شهریور ماه صورت گرفته است.

در شهریور ماه امسال میزان تسهیلات پرداختی به بخش مسکن به بالاترین سطح رسید که معادل که حدود 40 همت بود.

به طور کلی در نیمه نخست امسال میزان پرداخت تسهیلات مسکن روند صعودی داشت و هر ماه میزان پرداخت این نوع تسهیلات نسبت به ماه قبل از خود افزایش می‌یافت.

در مقابل کمترین میزان پرداخت تسهیلات مسکن به خانوارها و صاحبان کسب و کار طی 10 ماهه نخست امسال نیز مربوط به فروردین ماه امسال بوده که حدود 5 همت است.

photo_2024-02-19_11-12-40