به گزارش اکوایران، بانک مسکن نیز به جمع دریافت‌کنندگان خط اعتباری از بانک مرکزی اضافه شد.

تازه‌ترین گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد طی 11 ماهه نخست امسال بیش از 178 همت خط اعتباری به 6 بانک دولتی و دو بانک غیردولتی شامل بانک کشاورزی، سپه، تجارت، صادرات، رفاه کارگران، ملی، صنعت و معدن و مسکن پرداخت شده است.

مهم‌ترین علت استقراض و اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی در جهت رفع ناترازی و کسری نقدینگی است، میزان این استقراض در سال گذشته به سطحی رسید که در بودجه 1402، بانک مرکزی موظف شد به صورت ماهانه میزان مانده خط اعتباری پرداخت شده به بانک‌ها را افشا و برای عموم منتشر کند.

بر اساس بند «س» تبصره 5 قانون بودجه سال 1402 که در مورد تامین مالی داخلی است، «اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتباری یا اضافه برداشت، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ‌به‌صورت ماهانه میزان مانده خط اعتباری پرداخت شده به بانک‌ها و موسسات غیراعتباری غیربانکی را به تفکیک بانک و به همراه نرخ سود مدت بازپرداخت، وثیقه دریافتی و مقرره مبنای پرداخت خط اعتبارات در تارنمای خود در دسترس عموم قرار دهد».

از خرداد ماه امسال پرداخت خطوط اعتباری از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها آغاز شده و هشت بانک کشور تا پایان بهمن ماه توانسته‌اند از بانک مرکزی استقراض کنند. آمارها نشان می‌دهد طی ماه‌های مرداد، آذر و دی ماه هیچ خط اعتباری به بانک‌ها داده نشده اما در بهمن ماه پرداخت خطوط مجدد از سر گرفته شده است.

بیشترین میزان پرداخت خط اعتباری از ابتدای سال جاری مربوط به تیر ماه امسال بوده، به طوری که طی این ماه بانک‌ها بیش از 103 همت خط اعتباری از بانک مرکزی دریافت کردند.

photo_2024-02-28_11-27-57

افزایش خطوط اعتباری در ماه‌های پایانی سال

بر اساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی در بهمن ماه امسال پس از قفل دو ماهه خطوط اعتباری، معادل 15 همت خط اعتباری از سوی بانک مرکزی به دو بانک کشاورزی و مسکن پرداخت شده که طی 5 ماهه اخیر بی‌سابقه بوده است.

در بهمن ماه امسال بانک کشاورزی سومین خط اعتباری خود را از بانک مرکزی دریافت کرده که معادل 5 همت با نرخ سود 23 درصد و مدت بازپرداخت 12 ماهه است. این خط اعتباری نیز با تضمین‌نامه سازمان برنامه و بودجه پرداخت شده است.

دومین خط اعتباری که در بهمن ماه امسال از سوی بانک مرکزی پرداخت شد مربوط به بانک مسکن است. بانک مسکن تا پیش از این از بانک مرکزی خط اعتباری دریافت نکرده بود و اولین استقراض خود را در بهمن ماه انجام داد؛ این بانک دولتی تخصصی طی این دوره معادل 10 همت خط اعتباری با نرخ سود 10 درصد و بازپرداخت 24 ماهه دریافت کرده که با تضمین نامه سازمان برنامه و بودجه و مصوبه هیات عامل بانک مرکزی  صورت گرفته است.

سازمان برنامه و بودجه، ضامن اصلی خطوط اعتباری

در مجموع طی 11 ماهه نخست امسال 13 خط اعتباری به ارزش 178 هزار و 273 میلیارد تومان در راستای اهدافی از جمله «اجرای سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی»، «ادامه اجرای طرح ادغام بانک‌ها و موسسات اعتباری وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه» و «ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی» به بانک‎‌ها پرداخت شده است.

در میان 8 بانک دریافت کننده خط اعتباری از بانک مرکزی، دو بانک دولتی کشاورزی با سهم تقریبا 41 درصدی و سپه با سهم تقریبا 40 درصدی بخش قابل توجهی از خطوط اعتباری را به خود اختصاص داده‌اند.

بانک کشاورزی در مجموع طی 11 ماهه نخست امسال بیش از 73 همت خط اعتباری از بانک مرکزی دریافت کرده که نسبت به دیگر بانک‌ها در صدر قرار دارد.

همچنین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد، سازمان برنامه و بودجه بابت 10 خط اعتباری از 13 خط اعتباری پرداخت شده توسط بانک مرکزی، تضمین نامه ارائه کرده و تعهد بازپرداخت خط اعتباری‌ها را به عهده گرفته است.

photo_2024-02-28_11-27-46