به گزارش اکو ایران و بر اساس آمارهای منتشر شده از بانک مرکزی، داده‌های مربوط به تسهیلات مسکن اعطا شده به خانوارهایی که سه فرزند یا بیشتر دارند اعلام شده است.  

مشاهده می‌شود در سال 1402 مجموعا بیش از 586 میلیارد تومان تسهیلات به خانوار دارای فرزند سوم یا بیشتر بابت ودیعه، خرید یا ساخت مسکن توسط بانک‌های ملت، صادرات، مسکن، تجارت و پست بانک پرداخت شده است. این درحالیست که تعداد وام‌های پرداخت شده و میانگین وام پرداختی توسط هر یک از بانک‌ها تاحدی متفاوت بوده است. 

میانگین مبلغ پرداختی کدام بانک بیشتر بوده است؟

به‌طور کلی طی سال گذشته 2 هزار و 872 فقره وام توسط 5 بانک شمرده شده تخصیص یافته است که با توجه به رقم کل وام‌های مورد بررسی، میانگین 204 میلیون تومان اعتبار به هر یک از خانوار مشمول طرح تعلق داشته است. 

در این میان مشاهده می‌شود بانک مسکن با میانگین مبلغ 239 میلیون تومان به 434 متقاضی وام تخصیص داده است که بیشترین مبلغ میانگین در قیاس با سایر بانک‌ها به شمار می‌آید. در مقابل دو بانک تجارت و پست بانک با میانگین حدود 200 میلیون تومان جایگاه دوم را به خود اختصاص داده‌اند که به ترتیب به 513 و 184 خانوار تسهیلات پرداخت کرده‌اند. 

در جایگاه بعدی بانک صادرات قرار دارد که با میانگین وام تقریبا 199 میلیون تومانی، تسهیلات مورد تقاضای 848 متقاضی را به مرحله انجام رسانده است. نهایتا بنظر می‌رسد بانک ملت نیز که رکورددار بیشترین پرداخت تسهیلات بابت ودیعه، خرید یا ساخت مسکن به خانوار دارای فرزند سوم یا بیشتر است به طور میانگین حدود 196 میلیون تومان به هر متقاضی تخصیص داده است. تعداد خانوار بهره مند از تسهیلات مورد بررسی طی 1402 در این بانک 893 خانوار اعلام شده است. 

1403011801

بانک ملت و صادرات؛ رکورددار پرداخت بیشترین تسهیلات مورد بررسی

بررسی‌ها حاکی از این است که به ترتیب بانک ملت و صادرات بیشترین تعداد متقاضیان را پاسخگو بوده‌اند. سپس به ترتیب بانک تجارت و مسکن بیشترین تعداد تسهیلات را پرداخت کرده‌اند و در آخرین رده این دسته‌بندی پست بانک قرار دارد.

نکته جالب ماجرا این است که هرچند بانک تجارت به متقاضیان بیشتری این تسهیلات را پرداخت کرده است اما رقم کل صرف شده در این حوزه حدود 102 میلیارد تومان بوده است که در مقایسه با مجموع ارزش تسهیلات پرداختی بانک مسکن معادل 104 میلیارد تومان با تعداد متقاضیان کمتر، رقم پایینتری را به ثبت رسانده است.