مجید قاسمی، مدیر عامل بانک پاسارگاد در «همایش ملی شهرت و اعتبار بانک مرکزی و نقش آن در اثربخشی سیاست‌های پولی و ارزی» تاکید کرد: مقام پولی کشور باید ابزارهای پولی را در زمان و مسیر درست استفاده کند و هر زمان بنا شد تصمیم نادرستی برای اقتصاد اخذ شود، مقابل آن بایستد.

او با اشاره به عامل اصلی ناکامی دولت در زمان اجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: بی‌ثباتی اقتصادی فعلی در دوره جنگ هم سابقه نداشته است.

مدیرعامل بانک پاسارگاد، در عین حال مسیرهای اصلی برنامه تثبیت ارز در کشور را توضیح داد و گفت: برای برقراری و اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی باید سه نهاد سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با یکدیگر تفاهم داشته باشند.

به گفته وی کشور هم اکنون در وضعیت رکود تورمی مزمن گرفتار است و ریشه اصلی آن تضعیف پیاپی پول ملی است.