به گزارش اکوایران، آخرین آمارها از کل‌های پولی در اسفندماه ۱۴۰۲ نشان می‌دهد نقدینگی در این ماه به ۷ هزار و ۸۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده و رقم پایه پولی در سطح هزار و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان قرار گرفته است. بر این اساس ضریب فزاینده در اسفند سال گذشته در سطح ۷.۱۶ ایستاده که کمترین سطح در ۱۰ ماهه انتهایی سال ۱۴۰۲ بوده است.

آشنایی با مفهوم ضریب فزاینده

وقتی از آمارهای بانکی صحبت می‌شود سه متغیر اساسی در این کل‌های پولی وجود دارد؛ «پایه پولی»، «نقدینگی» و «ضریب فزاینده». پایه پولی همان پول خلق شده در نظام بانکی است که در نهایت با یک ضریبی به نام «ضریب فزاینده» تبدیل به نقدینگی در اقتصاد می‌شود. نقدینگی کل پول و شبه پول موجود در اقتصاد است که باعث تورم در کشور می‌شود.

به این ترتیب از تقسیم کل نقدینگی موجود در اقتصاد بر پایه پولی می‌توان به متغیری به نام «ضریب فزاینده» رسید که در حقیقت نشان می‌دهد به ازای هر واحد پولی که توسط سیستم بانکی خلق شده چه میزان نقدینگی در کشور ایجاد شده است. به عبارتی ضریب فزاینده شدت نقدینگی زایی نظام بانکی را در کشور نشان می‌دهد که هرچه این ضریب کاهش پیدا کند به طبع آن شدت نقدینگی زایی کمتر شده و تورم در جامعه قابل کنترل‌تر می‌شود.

030305

ضریب فزاینده اسفند در کمترین سطح ۱۰ ماهه

بر اساس آمارهای بانک مرکزی، در اسفند ماه سال گذشته میزان نقدینگی در سطح ۷ هزار و ۸۸۰ هزار میلیارد تومان (همت) قرار گرفت و پایه پولی در این ماه به سطح هزار و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. از تقسیم این دو متغیر به یکدیگر ضریب فزاینده بدست آمده که نشان می‌دهد این ضریب در اسفند ۱۴۰۲ معادل ۷.۱۶ بوده است.

اگر نگاهی به روند ضریب فزاینده در سال ۱۴۰۲ بیاندازیم مشخص است که ضریب فزاینده در این ماه به کمترین سطح ۱۰ ماهه خود از خرداد ۱۴۰۲ تا اسفند ماه رسیده که نشان می‌دهد قدرت نقدینگی زایی نظام بانکی در اسفندماه به شدت کاهش پیدا کرده است.

بر اساس روند ضریب فزاینده در ۱۰ ماهه انتهایی سال ۱۴۰۲، روند این ضریب تا بهمن‌ماه صعودی بوده و تا سطح ۷.۴۲ بالا رفته است اما به یکباره در اسفند ماه با کاهش مواجه شده و با افتی شدید به ۷.۱۶ رسیده است.