پس از اعتراض یک حقوقدان و یک اقتصاددان به عملکرد موسسه ملل و انتقاد از بانک مرکزی درباره صدور ارتقای مجوز این نهاد غیر بانکی به بانک، روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد:بانک مرکزی تاکنون مجوزی مبنی بر ارتقاء مؤسسه اعتباری غیربانکی ملل به بانک صادر نکرده و صرفا با رسیدگی به درخواست این مؤسسه برای ارتقا موافقت کرده است.

بانک مرکزی در پاسخ خود توضیح داده است: به موجب قوانین و مقررات، صدور مجوز بانک مستلزم سیر تشریفات قانونی مربوطه است که در مورد مؤسسه اعتباری غیربانکی ملل، تشریفات لازم طی نشده است.

بانک مرکزی موضوع مصوبه جلسه 10 مهر هیات عامل این نهاد را ، صرفا اعلام موافقت با رسیدگی به درخواست مؤسسه اعتباری ملل، منوط به تعهد هیأت مدیره مؤسسه مذکور به انجام اصلاحات ساختاری ناظر بر مواردی همچون افزایش سرمایه، فروش اموال مازاد، عدم هرگونه سرمایه گذاری جدید، انطباق با شاخص ها و حدود نظارتی و رعایت کامل قوانین و مقررات مربوطه عنوان کرده  است.

در پایان نیز بانک مرکزی اعلام کرده مصوبه مذکور هیچگونه تعهدی برای بانک مرکزی مبنی بر صدور مجوز بانک برای مؤسسه اعتباری غیربانکی ملل ایجـاد نخواهد کرد.

نعمت احمدی حقوقدان چندی با اشاره به این خبر از بانک مرکزی سئوال کرده بود چه تفاوتی بین سایر موسسه های مالی و اعتباری که مشمول انحلال یا ادغام شدند با این موسسه است. مللاو با اشاره به عملکرد این موسسه خواستار توضیح بانک مرکزی در این باره شده بود.

محمد طبیبیان اقتصاددان نیز در ادامه موضع احمدی به برخی سرمایه گذاری های این موسسه در حوزه ساخت و ساز اشاره کرده و نوشته است: این موسسه سهامدار شرکتی است که به گفته آقای طبیبیان در مشاعات یک مجتمع دست به ساخت و ساز زده و با وجود دستور مسئولان وقت کار متوقف نشده است.