به گزارش اکوایران، معاونت امور زنان ریاست جمهوری خبر از افزایش وام ازدواج روستاییان به میزان ۱۰۰ میلیون تومان داده است. مجلس و دولت تمام توان خود را برای ازدواج متولدین دهه ۶۰ گذاشته اند اما این تسهیلات در عمل چه کمکی به حل مشکل ازدواج کرده اند؟

تاثیر وام های ازدواج بر  مشکل ازدواج جوانان چیست؟

یکی از خبرهای مهمی که این روزها به گوش می رسد افزایش وام ازدواج برای روستاییان متولد دهه 60 است که در صورتی که این افراد مجرد تا پایان سال ازدواج کنند، وام ازدواج 100 میلیونی دریافت می کنند. در همین رابطه گزارش هایی وجود دارد که نشان می دهد این تسهیلات در عمل چندان کمکی به حل شدن معضل ازدواج جوانان نکرده است. اگر نگاهی به آمارهای ارائه شده از سمت مرکز آمار ایران بیاندازیم، نسبت طلاق به ازدواج  از سال 1390 تا سال 1399 از 16.3 به 32.9 درصد افزایش پیدا کرده است، روندی که در سال 1398 به اوج خود یعنی 33 درصد رسیده و در سال گذشته 0.1 درصد کاهش یافته است. یعنی رسما در کل کشور، از هر 3 ازدواج یک ازدواج به طلاق ختم می شود.

نکته قابل توجه در آمارها این است که در این بازه، ازدواج های ثبت شده روند نزولی داشته اند اما در سال 1395 اندکی افزایش می یابد، یعنی دقیقا در سالی که توافق برجام انجام شد و شاهد رشد اقتصادی  بودیم. روند تغییرات طلاق هم عمدتا افزایشی بوده اما در فاصله سال های 1397 و 1398 اندکی کاهش داشته است. حالا در حالی که بر اساس گزارشات رسمی در دهه 90 ازدواج کاهش 36 درصدی و طلاق نیز افزایش 28 درصدی داشته، تسهیلات ازدواج روستاییان افزایش پیدا کرده است.
اما یک سوال مهم آن است که دیگر تسهیلات ازدواج کدامند و آیا کمک هزینه یا وامی علاوه بر واج ازدواج وجود دارد؟
پاسخ به این سوال مثبت است. علاوه بر وام ازدواج، بیمه ازدواج و کمک هزینه تامین اجتماعی نیز وجود دارد. اکو ایران در این برنامه ضمن بررسی آمار ازدواج و طلاق انوع تسهیلات ازدواج را بررسی کرده است.