به گزارش اکوایران؛ طبق اطلاعیه نماد وکغدیر در سامانه کدال جزئیات ارزشگذاری سهام شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر منتشر شد. ارزش حقوق صاحبان سهام این شرکت در 7 شهریور ماه 62 هزار و627 میلیارد تومان بوده و تعداد سهام های این شرکت قبل از افزایش سرمایه 18 هزار و 500 میلیون سهم است. طبق ارزشگذاری انجام شده و حقوق صاحبان سهام به دست آمده ارزش هر سهم وکغدیر قبل از افزایش سرمایه 33 هزار و 852 ریال برآورد شده است. انتشار جزئیات ارزشگذاری وکغدیر، این هلدینگ سرمایه گذاری را یک قدم دیگر به عرضه اولیه سهام نزدیک تر کرده است. اخبار اولیه عرضه نماد وکغدیر در بورس تهران، تیر ماه منتشر شد که به بررسی جزئیات این شرکت پرداخته ایم.

ارزش گذاری وکغدیر06.19