به گزارش اکوایران بهای پایه محصولات پتروشیمی با ترکیبی از افزایش و کاهش نرخ اعلام شد، نرخ مبنای دلار در فرمول تعیین قیمت پایه این محصولات 0.6 درصد رشد داشت و این موضوع از رشد بهای پایه محصولات پلیمری و شیمیایی حمایت کرد. در عین حال ظرف یک هفته اخیر نرخ نفتا در بازارهای جهانی افزایشی شده و این موضوع نیز از رشد قیمت‌های پایه حمایت کرده است.

دفتر توسعه صنایع پایین‌دستی در روز یکشنبه بیستم شهریور لیست قیمت پایه محصولات پلیمری و شیمیایی برای عرضه در رینگ بازار فیزیکی بورس کالای ایران ظرف هفته پیش‌رو از 21 تا 27 شهریور را اعلام کرد. نرخ دلار نیمایی محاسبه شده در تعیین قیمت‌های پایه 26 هزار و 753 تومان بود که نسبت به نرخ ارز نیمایی در هفته قبل رشدی 0.58 درصدی داشت.  

رشد نرخ ارز نیمایی، محصولات پلیمری را گران کرد

بهای محصولات پلیمری صادراتی ایران فوب خلیج فارس ظرف هفته گذشته نوسان نرخ محدودی داشت، نرخ برخی محصولات در این بازه زمانی افزایش داشت و بهای برخی دیگر کاهش داشت، اما به هر ترتیب نوسان قیمتی در بازار محدود بود. این موضوع باعث شد تا اثرگذاری نوسان 0.6 درصدی بهای ارز نیمایی در تغییر قیمت پایه افزایش داشته باشد.

اگرچه ظرف هفته گذشته بهای محصولات پلیمری در بازارهای جهانی نوسان نرخ مثبت اما محدودی داشت، اما با توجه به فروکش داده‌های تورمی در چین احتمال بازگشت مثبت قیمتی در بازار ظرف روزهای پیش‌رو وجود دارد.

صعود شیمیایی‌ها، قوی‌تر از پلیمری‌ها

دفتر صنایع تکمیلی نرخ پایه 20 محصول شیمایی را برای عرضه در بازار فیزیکی بورس کالای ایران اعلام کرد؛ از میان محصولات اعلامی بهای 15 محصول افزایشی و نرخ 5 محصول کاهشی اعلام شد. در این بازه زمانی بهای محصولات شیمایی در بازارهای جهانی رشد به مراتب بیشتری نسبت به نرخ محصولات پلیمری داشت.