به گزارش اکوایران، نمادهای صنعت فرآورده های نفتی در روزهای اخیر با ورود پول حقیقی و رشد تراز شاخص صنعت مواجه بوده است. این صنعت یکی از بزرگترین صنایع بورس تهران محسوب می شود و در ماراتون های اخیر صنایع نتوانست عملکرد مناسبی را از خود نشان بدهد. در مرداد ماه به وسیله خبر های برجامی سهام های صنعت فرآورده های نفتی به دلیل دلاری بودن با افت قیمت شدیدی مواجه شدند. شهریور ماه نیز نوبت به صنایع سبک بازار رسید و مهلتی به نماد های این صنعت برای رشد قیمت نرسید. در دو هفته ابتدایی مهر ماه، تراز شاخص این صنعت به کف حمایتی قدرتمندی رسید و بر روی این سطح حمایتی نوسان کرد. با انتشار خبر های خوب متعدد در ارتباط با پالایشگاه ها بالاخره نوبت به پالایشی ها رسید تا از این کف حمایتی استفاده کنند و روندی صعودی برای قیمت سهام های این صنعت با ورود پول حقیقی ایجاد کنند.

چه اخباری صنعت فرآورده های نفتی را حمایت کرد؟

اصلی ترین خبر برای پالایشگاه ها را می توان گزارش عملکرد شهریور ماه این شرکت ها دانست. با این وجود جرقه ایجاد یک روند ورود پول به سهام های پالایشی از این گزارش ها نبود و عملکرد شهریور ماه شرکت های صنعت فرآورده های نفتی فقط توانست مثل یک انبار مهمات، سهام های این صنعت را برای یک جرقه به موقع آماده کند. جرقه ای که از آن بحث شد از دو اتفاق نشأت گرفت. اتفاق اول صحبت مدیر مالی پالایشگاه اصفهان در ارتباط با کرک اسپرد این پالایشگاه و وعده انتشار صورت مالی نیم ساله مطلوب از شپنا بود که فعالان بازار سرمایه احتمال تعمیم آن به دیگر شرکت های این صنعت را بالا دانستند. اتفاق دوم انتشار اوراق فروش تبعدی برای سه شرکت پالایشگاه نفت اصفهان، پالایشگاه نفت تهران و سرمایه گذاری تأمین اجتماعی بود که باعث شد ورود پول حقیقی به نماد های این صنعت افزایش یابد. تعدادی از تحلیلگران معتقدند که جان تازه ای که به نمادهای صنعت فرآورده های نفتی رسیده است می تواند باعث حمایت شاخص کل بازار و سبز پوش شدن دیگر صنایع بورس تهران شود اما تا زمانی که تراز شاخص این صنعت از سطح حمایتی خود دور نشود، هر لحظه با انتشار یک خبر منفی احتمال شکسته شدن این سطح حمایتی می رود.