اما مجموعه عوامل داخلی و خارجی باعث شد که بازار سرمایه روزهای منفی بسیاری را در نیمه نخست سال تجربه کند و بازار ۵۲ روز قرمز باشد و بیش از ۳۰۰ هزار واحد افت را به نمایش بگذارد.

جنگ روسیه و اوکراین، عوارض صادراتی،‌ نرخ بهره بانکی و ... مجموعه عواملی بودند که روی شاخص تاثیر منفی گذاشتند و پیش بینی های مثبت را از بازار دور کردند.