به گزارش اکوایران، در اطلاعیه‌های منتشر شده در سامانه کدال نمادهای واحیا و نماد خصدرا به استناد بند 7 ماده 13 مکرر 2 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات تعلیق شدند. همچنین نمادهای ودی، وامیر و نماد کفپارس از سهامداران خود درخواست تکمیل مشخصات کردند. 

اما در بخش اطلاعات با اهمیت نماد مدیریت به همراه نماد غناب توضیحاتی در خصوص اطلاعات و صورت‌های مالی منتشر شده به سهامداران دادند. نماد وکادو هم دلیل عدم ارائه گزارش توجیهی در خصوص افزایش سرمایه را این طور مطرح کرده است که به دلیل طولانی بودند فرآیند تایید افزایش سرمایه برخی شرکت های عضو این گروه این فرایند به سال مالی جدید منتقل خواهد شد. نماد بتهران هم از نقل و انتقال دارایی های ثابت شرکت خبر داده است . اما نماد بانک گردشگری از عدم حصول نتیجه برای مزایده های برگزار شده خود گفت.

نماد غفارس هم از عدم وصول اسناد دریافتنی توسط شرکت چاشت پسند در سررسید مقرر خبر داده است و اقداملات لازم در این خصوص را طی اطلاعیه در سامانه کدال بارگذاری کرده است. 

نماد قچار هم از واردات شکر خام مالکیتی به میزان 18 هزار و 514 تن مربوط به افشای قبلی در تاریخ هفتم شهریور ماه گفته و اعلام کرده است که بار مالی جدید برای شرکت نخواهد داشت.

نماد سفارود هم از پرداخت‌های خود گفته است و اعلام کرده که پرداخت بدهی سنواتی به اداره امورمالیاتی تا پایان سال 96 ، پرداخت کامل بدهی به اداره گاز، تعیین تکلیف و شروع پرداخت بدهی به اداره برق را انجام داده است. 

اما شپاکسا از افزاییش نرخ انواع شوینده خبر داده است و در این اطلاعیه ذکر کرده است که نرخ فروش انواع صابون به میزان 18.6درصد افزایش پیدا کرده است.

در بخش آگهی دعوت به مجامع توسط ناشران در سامانه کدال نمادهای تپولا، پی پاد، قشیر، خکرمان، شتران و نماد غپاذر سهامداران را به مجامع عمومی خود دعوت کردند. همچنین نمادهای شستا و خفنر اطلاعیه های زمان بندی پرداخت سود را به اطلاع عموم رساندند.

نماد سخاش هم از نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده خود طی اصلاحیه ای در سامانه کدال خبر داده است و نماد امین هم مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه را در سامانه کدال برای اطلاع عموم بارگذاری کرده است . 

فرابورس و ونماد ولبهمن از ثبت آگهی افزایش سرمایه خود گفتند و نماد شپترو هم از اعلامیه پذیره نویسی عموم خود در سامانه کدال خبر داد.