اولین بند این بسته، به بیمه سهامداران حقیقی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان بر می‌گردد. دولت به سهامداران تضمین می‌دهد تا در صورتی که سهام خود را تا یکسال آینده نفروشند، اختلاف قیمت پرتفوی آنها را با ۲۰ درصد بالاتر از ارزش روز خریداری کند.

بسته فوری حمایت از بازار سرمایه، به نفع بورس است؟ تورم و اقتصاد کلان آیا از این بسته متاثر می‌شوند؟