به همین دلیل نیز این شرکت سود بهار خود را که به ازای هر سهم ۲۶۸ ریال بوده است را کاهش دیده و در سه ماهه دوم به عدد ۱۰۶ ریالی به ازای هر سهم رسیده تا در مجموع در شش ماه نخست سال جاری و در گزارش حسابرسی نشده به ازای هر سهم ۳۷۴ ریال سود شناسایی کرده باشد. البته این میزان سود با احتساب سرمایه ۱۰ هزار میلیارد تومانی است.

در خصوص نرخ های فروش این شرکت باید گفت که نرخ کنسانتره سنگ آهن این شرکت در بازار داخلی در ابتدای سال حوالی ۲ میلیون ۹۰۰ هزار تومان به ازای هر تن بوده که این رقم در مهر ماه به عدد ۲ میلیون ۳۸۰ هزار تومانی رسیده است. همچنین در خصوص نرخ گندله ابن شرکت با افت نرخ فروش در طی این ۷ ماه مواجه شده است و نرخ فروش ۳ میلیون ۹۰۰  هزار تومانی ابتدای سال به رقم ۲ میلیون ۷۰۰ هزار تومانی رسیده است.