در این خصوص نماد فسبزوار را می توان اولین شرکتی دانست که در طی اطلاعیه ای از توقف تولیدات خود به دلیل قطع گاز خبر داده است.

این شرکت در کنار پتروشیمی های زاگرس، خراسان، شیراز و شپدیس از قطعی گاز واحدی های تولید خود خبر داده است و این دو مینوی قطعی گاز ممکن است همچنان ادامه دارد باشد.

رییس سازمان بورس هم روز گذشته اعلام کرده است که در حال رایزنی با وزارت نفت است، تا شرکت ها در این مدت زمان قطع گاز دست به تعمیرات دوره ای خود بزنند.