احسان راکعی پژوهشگر حوزه بانکداری درباره بررسی عملکرد گزارش ۶ ماهه ۱۴۰۱ منتشر شده بانک ها این طور می گوید: بانک ها نه تنها سود کسب کرده اند بلکه برخی از آن ها توانسته اند زیان خود را کاهش و یا تبدیل به سود کنند.