نماد کلر توانسته در آذر ماه ۸۹ میلیارد تومان فروش ثبت کند و با رشد ۴۲ درصدی نسبت به میانگین سال جاری و ۲۹ درصد نسبت به آبان ماه خود همراه شود. شاملا، نوری، قرن، شیراز، شخارک، شغدیر، مارون، شتوکا، شدوص و شلعاب نمادهایی بودند که به ترتیب در رتبه های بعدی قرار گرفتند.

در خصوص مقایسه این نمادها نسبت به ماه قبل خود می توان این طور عنوان کرد که نماد پارس در صدر این نمادها موفق شده با ۶۲ درصد رشد نسبت به آبان ماه مواجه شود اما نسبت به میانگین ماه‌های گذشته خود با افت ۲۰ درصدی همراه شده است. با وجود اینکه پارس رکورد بهتری نسبت ماه قبل خود ثبت کرده اما نمادهای شیراز و شخارک نه تنها نسبت به ماه آبان ماه خود با رشد روبرو شدند بلکه نسبت به میانگین ماه‌های پیشین خود نیز رکورد بهتری نیز را کسب کرده اند.