در همین رابطه با افشین جاوید کارشناس بازار سرمایه در سلسله برنامه های چارسو با موضوع تاثیر این افزایش نرخ، بر صندوق های درآمد ثابت و بازار سرمایه به گفتگو نشسته ایم.

جاوید عنوان می کند: با محاسبات انجام شده میانگین موثر وزنی سود ساخته شده در سه ماهه گذشته صندوق های درآمد ثابت ۲۲.۷ درصد بوده است و حدود ۲۸۸ همت از ۴۴۶ همت ارزش صندوق های درامد ثابت کمتر از این میزان بازدهی داشته اند.

در صورتیکه در همین بازده زمانی، میانگین موثر ساده نرخ سود ساخته شده ۲۴.۳ درصد بوده که ۳۶۴ همت از کل ارزش صندوق ها کمتر از این میزان بازدهی ثبت کرده اند.

این کارشناس بازار سرمایه این موضوع را تاکید می کند که در صورتیکه که نرخ موثر سود سپرده بانکی در محدوده ۲۵.۵ درصدی باشد. تنها ۴۱ همت از کل ارزش صندوق ها درآمد ثابت توانایی ساخت چنین بازدهی را دارند و می توانند با بانک رقابت کنند.