علی رضاپور - تحلیل‌گر بازارهای مالی - در برنامه «مارکت‌تایمز» می‌گوید این آمار نشان می‌دهد که انتظار ریسک اقتصادی در کشور چین با کاهش روبرو شده است.