بهروز ملکی تحلیلگر اقتصادی معتقد است بورس نسبت به سایر دارایی‌ها عقب مانده و دلیل آن به زبان ساده این است که مردم نخواسته‌اند در زمینی بازی کنند که دولت تسلط بیشتری روی آن دارد.

او توضیح می‌دهد: بورس، بازاری است که دولت می‌تواند با تصمیم‌های اداری و ناگهانی بر روی آن تاثیر بگذارد و سود و زیان شرکت‌ها را جابه‌جا کند، به همین دلیل مردم تمایلی برای ورود به این بازار از خود نشان ندادند.

با این حال ملکی پیش‌بینی می‌کند که این بازار امسال می تواند وضع بهتری نسبت به سال قبل داشته باشد.

این مصاحبه در اسفند سال ۱۴۰۱ انجام شده است.