به گزارش اکوایران؛ بانک خاورمیانه از جمله بانک‌های بورسی به شمار می‌رود که به جای زیان انباشته بالا، از سود انباشته قابل توجه‌ای برخوردار بوده است. صورت‌های مالی سال 1400 این بانک و مجمع عمومی سال گذشته و افزایش سرمایه وخاور را در سال گذشته بررسی کردیم. صورت‌های مالی 12 ماهه سال 1401 این بانک منتشر نشده است اما روند سود‌آوری فصلی و درآمدزایی ماهانه این بانک، تا حدودی شرایط مالی وخاور را مشخص می کند.

بانک خاورمیانه در سال 1400 به طور متوسط 399 میلیارد تومان در هر ماه درآمد از محل تسهیلات اعطایی خود به دست آورده است. بیشترین درآمد سال 1400 این بانک نیز در آبان ماه با 442 میلیارد تومان به ثبت رسیده و کمترین درآمد این سال به ماه‌های فروردین و دی متعلق است.

در سال 1401 روند درآمدزایی بانک خاورمیانه، مشابه سایر بانک‌های کشور به سمت صعودی شدن حرکت کرد. از آبان ماه 1401 درآمد تسهیلات اعطایی بانک خاورمیانه 500 میلیارد تومان را برای اولین بار لمس کرد. در چهار ماه بعد تا انتهای سال، درآمد وخاور پله‌کانی افزایش یافت و در اسفند ماه از 600 میلیارد تومان نیز عبور کرد.

photo_۲۰۲۳-۰۵-۱۳_۱۳-۳۴-۲۶

بانک خاورمیانه در فروردین ماه 1402 توانست 670 میلیارد تومان درآمد تسهیلات اعطایی به ثبت برساند؛ درحالی که درآمد فروردین ماه این بانک اکثرا کمترین درآمد وخاور در بین 12 ماهه هر سال بوده است.

سبزهای بورس زیر ذره بین / چرا برخی نماد‌ها در روز‌های ریزشی رشد می‌کنند؟

روند سودآوری این بانک نشان می‌دهد که وخاور از ابتدای سال 1400 با حاشیه سود خالص بیش از 60 درصد به نسبت جمع خالص درآمد‌های عملیاتی فعالیت داشته است. روند حاشیه سود خالص فصلی این مجموعه از ثبات قابل توجه‌ای برخوردار است اما در زمستان سال 1400 به بیش از 85 درصد رسیده است.

photo_۲۰۲۳-۰۵-۱۳_۱۳-۳۴-۲۷

صورت‌های مالی نه ماهه 1401 وخاور نشان می دهد که بخش اصلی درآمدی این بانک را تسهیلا اعطایی پوشش می دهد و خالص سود مبادلات ارزی وخاور با رشد 142 درصدی همراه بوده است.

بانک خاورمیانه در سال گذشته از 2.5 همت سرمایه به 3.5 همت از محل سود انباشته افزایش سرمایه داد و در سال جاری نیز قرار است از 3.5 همت به 5 همت از محل سود انباشته افزایش سرمایه دهد.

فروش خوراکی در بورس تهران