به گزارش اکوایران، چهار نماد از صنعت فعالیت‌های کمکی به نهاد‌های مالی واسط را به عنوان نماد‌های فراکابی می‌شناسیم. این چهار نماد عبارتند از بورس (شرکت بورس اوراق بهادار تهران)، فرابورس (شرکت فرابورس ایران)، کالا (شرکت بورس کالای ایران) و انرژی(شرکت بورس انرژی ایران). درآمدزایی شرکت‌های فراکابی به میزان معاملات در بازار این شرکت‌ها بستگی دارد. رکود معاملاتی می‌تواند درآمدزایی فراکابی‌ها را به شدت تهدید کند.

رکود معاملاتی چند ماه اخیر عملکرد این شرکت‌ها را از نظر درآمدزایی تضعیف کرده است اما با درنظر گرفتن شرایط معاملات ماه‌های مشابه در سال قبل(رکود معاملات در تابستان 1401)، این روند درآمدزایی رشدی به نظر می‌رسد. 

بورس کالای ایران در پنج ماهه طی شده از سال جاری 381.5 میلیارد تومان درآمد عملیاتی داشته است که به نسبت درآمد 228.1 میلیارد تومانی پنج ماهه نخست سال قبل، رشد 67 درصدی داشته است. بیشترین میزان درآمد ماهانه بورس کالا در اردیبهشت ماه امسال با 85.7 میلیارد تومان به ثبت رسیده و بیشترین رشد درآمدی به نسبت ماه مشابه در سال قبل نیز در همین ماه با 102 درصد رشد به ثبت رسیده.

فرابورس ایران تا انتهای مرداد ماه 209.4 میلیارد تومان درآمد عملیاتی داشته که 104 درصد به نسبت درآمد 102.5 میلیارد تومانی پنج ماهه نخست سال قبل این شرکت رشد داشته است. بیشترین درآمد ماهانه امسال فرابورس نیز با 58.8 میلیارد تومان در اردیبهشت ماه به ثبت رسیده و بیشترین رشد درآمدزایی به نسبت ماه مشابه در سال قبل نیز در همین ماه با 134 درصد افزایش درآمد به ثبت رسیده است.

نفت، حرارت قیمت دلار را کم می‌کند؟

بورس انرژی ایران در پنج ماهه نخست امسال 26.6 میلیارد تومان درآمدزایی داشته که به نسبت درآمد 24.4 میلیارد تومانی پنج ماهه نخست سال 1401 رشد 9 درصدی داشته است. بیشترین درآمد ماهانه امسال انرژی با 6.6 میلیارد تومان در مرداد ماه به ثبت رسیده و بیشترین رشد درآمدزایی این مجموعه نسبت به عملکرد ماه مشابه در سال قبل به فروردین ماه با 76 درصد رشد درآمدزایی تعلق گرفته است.

بورس اوراق بهادار تهران تا انتهای مرداد ماه امسال 390 میلیارد تومان درآمد عملیاتی داشته که به نسبت درآمد 202.3 میلیارد تومانی پنج ماهه نخست سال قبل خود، رشد 93 درصدی داشته است. بورس تهران نیز مشابه فرابورس بیشترین درآمد خود را در اردیبهشت ماه امسال با 120 میلیارد تومان به ثبت رسانده و بالاترین میزان رشد درآمدزایی خود را به نسبت ماه مشابه در سال قبل با 135 درصد رشد در اردیبهشت ماه به ثبت رسانده است.

photo_۲۰۲۳-۰۹-۱۷_۱۵-۳۶-۲۰ (2)

روند جریان پول حقیقی در بین نمادهای فراکابی نشان می‌دهد که معاملات روز یکشنبه 26 شهریور ماه حکایت از تغییرات خاصی در این شرکت‌ها دارد. عملکرد مرداد ماه این چهار نماد تا روز 6 شهریور ماه منتشر شده بود و نمی‌توان دلیل بنیادی خاصی برای این ورود جریان پول حقیقی برآورد کرد. برخی از تحلیلگران بازار‌های مالی معتقدند که ورود پول حقیقی به نماد‌های فراکابی نشأت گرفته از انتظارات رشدی ارزش معاملات با نزدیک شدن به فصل پاییز است.

تحلیل بنیادی سهام قرن/ افزایش 50 درصدی فروش پدیده شیمی قرن