لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ روز سه شنبه به مجلس می رود و پیش‌بینی درآمد نفتی، برنامه استقراض دولت، تبصره‌ی ۱۴ و نرخ‌گذاری انرژی و احکام درآمدی مثل حقوق دولتی از جمله مواردی هستند که همچنان برای اهالی بازار سرمایه مهم و مورد توجه هستند تا مسیر بازار برای روز های آینده مشخص شود.

شرکت پتروشیمی نوری زمان تولید تجاری واحد آمونیاک شرکت پتروشیمی هنگام را پانزدهم آذر ماه سال جاری عنوان کرده است که قرار است این شرکت با ظرفیت ۷۰ درصدی کار خود را آغاز کند.

نماد فرود نیز از کاهش ۵ میلیارد تومانی هزینه گاز خود نسبت به دوره مشابه سال قبل خبر داده است .

در بازار روز قبل نمادهای غالبر ؛کفرا و نماد ثنوسا بیشترین میانگین خرید هر کد حقیقی را به خود اختصاص دادند به طوریکه نماد غالبر نزدیک به ۱۴۰ میلیون تومان ارزش خرید هر کد حقیقی را به طور میانگین ثبت کرده است.