وی همچنین درباره تعیین تکلیف فروش سهام عدالت اظهار داشت: فروش سهام عدالت کلیت بازار و تک تک شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد و ارتباطی به برگزاری مجامع ندارد. درباره مجامع و فروش سهام نمی‌خواهیم بین دو مدل مستقیم و غیرمستقیم تفاوتی قائل شویم،اما در صر صورت اگر سهامداران عدالت بخواهند سهام خود را بفروشند این اقدام روی بازار و دیگر سهام فشار وارد خواهد کرد.