به گزارش اکوایران، سهام شرکت پارس خودرو در بازار پایه زرد فرابورس ایران با نماد خپارس شناخته می‌شود. ارزش بازاری سهام شرکت پارس خودرو در حال حاضر 12 هزار و 379 میلیارد تومان است و شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا با مالکیت بیش از 41 درصد از سهام خپارس، سهامدار اصلی شرکت پارس خودرو است و شرکت سرمایه گذاری وتوسعه صنعتی نیوان ابتکار و شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا نیز دیگر سهامداران عمده خپارس به شمار می‌روند.

شرکت پارس خودرو یکی از 10 شرکت بورسی با بیشترین زیان انباشته به شمار می‌رود که در صورت‌های مالی فصلی خود همچنان به ثبت زیان خالص مشغول است. زیان انباشته پارس خودرو در انتهای آذر ماه امسال به 21 هزار و 828 میلیارد تومان رسید که 36 درصد بیشتر از زیان انباشته 16 هزار و 106 میلیارد تومانی ابتدای سال خپارس بوده است.

افزایش اندک درآمدزایی پارس خودرو در 9 ماهه 1402

شرکت پارس خودرو در سال جاری رشد درآمدی ضعیفی را پشت سر گذاشته است. شرکت پارس خودرو در سال 1400 با 7 هزار و 346 میلیارد تومان درآمد عملیاتی، به طور متوسط ماهانه 612 میلیارد تومان درآمدزایی کرده است. خپارس در سال 1401 بیش از 176 درصد افزایش درآمدزایی داشت و با 20 هزار و 291 میلیارد تومان فروش به متوسط ماهانه هزار و 691 میلیارد تومانی دست پیدا کرد. بیشترین میزان فروش ماهانه شرکت پارس خودرو در سال 1400 به تیر ماه با هزار و 612 میلیارد تومان درآمد عملیاتی تعلق گرفت و در سال 1401 با 2 هزار و 165 میلیارد تومان به تیر ماه تعلق داشت.

021110

بازگشت اقتصاد آمریکا به فرم همیشگی؟

شرکت پارس خودرو در 10 ماهه طی شده از سال جاری نشان داده که عملکردی به نسبت بهتری به نسبت 10 ماهه ابتدایی سال قبل در زمینه درآمدزایی داشته است. این شرکت تا انتهای دی ماه امسال 17 هزار و 913 میلیارد تومان فروش داشته که به نسبت فروش 16 هزار و 791 میلیارد تومانی 10 ماهه ابتدایی سال 1401 رشد 7 درصدی و به زبان دیگر، افزایش هزار و 112 میلیارد تومانی داشته است. در این 10 ماهه، بیشترین میزان فروش به تیر ماه با 2 هزار و 681 میلیارد تومان تعلق گرفته و بیشترین افزایش فروش ماهانه نسبت به ماه مشابه در سال قبل نیز به اردیبهشت ماه با 66 درصد رشد تعلق گرفته است.

روند انباشت زیان پارس خودرو در دو سال اخیر

شرکت پارس خودرو در پاییز امسال زیان خالص هزار و 241 میلیارد تومانی به ثبت رساند که 27 درصد کمتر از زیان خالص پاییز سال قبل بود. روند زیان سازی فصل بهار پارس خودرو نیز قابل توجه بوده است. شرکت پارس خودرو در هیچ یک از یازده فصل طی شده از ابتدای سال 1400 سود خالص شناسایی نکرده است وتنها در یک فصل سود ناخالص داشته است.

دستور دولت عربستان برای کاهش تولید نفت چه پیامدهایی دارد؟

شرکت پارس خودرو در 9 ماهه سال جاری با رشد 9.7 درصدی درآمدزایی که به 17 هزار و 38 میلیارد تومان رسید؛ در حالی که 9 ماهه سال گذشته فروش 15 هزار و 535 میلیارد تومانی داشته، 12 درصد بیشتر از 9 ماهه سال قبل زیان ناخالص و 18 درصد زیان خالص بیشتر ساخته است. شرکت پارس خودرو در 9 ماهه سال قبل 4 هزار و 853 میلیارد تومان زیان خالص ساخته بود که در 9 ماهه امسال به 5 هزار و 724 میلیارد تومان زیان خالص رسیده است.

021110