خپارس نیز دو علت عدم تناسب افزایش نرخ‌های دریافتی در فروردین ماه سال جاری با بهای تمام شده و همچنین تکلیف به ایفای تعهدات فروش به قیمت قبل را به عنوان علل عدم رشد در سود دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه سال جاری نسبت به دوره قبل را در سامانه کدال عنوان کرده است.

نماد شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی (شمواد) نیز از افزایش بیش از ۹۰ درصدی سود ناخالص خود در گزارش ۱۲ ماهانه منتهی به ۳۱ شهریور ماه سال جاری خبر داده است و اعلام نموده از ۱۶۲۸ میلیارد تومان درآمد عملیاتی به سود ناخالص ۳۰۴ میلیارد تومانی رسیده است.

شرکت نیان الکترونیک نیز از بهره برداری خط تولید موتور درایو یکپارچه پربازده با ظرفیت ۱۰۰ هزار دستگاه در سال خبر داده است.

بانک تجارت نیز در مزایده اخیر فروش املاک خود تنها توانسته است تنها یک رقبه از املاک مذکور را به فروش برساند.