شرکت سیمان شمال نیز در گزارش ۱۲ ماهه منتهی به ۹ آذر سال جاری ۶۰۱ میلیارد تومان سود خالص شناسایی کرده که نسبت به سال قبل با رشد ۱۰۰ درصدی همراه شده است.

ایران خودرو نیز در گزارش اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای تلفیقی ۶ ماهه منتهی به شهریور ماه ماه سال جاری به صورت حسابرسی شده سود زیان تلفیقی خود را ۱۵ هزار و ۳۸۳ میلیارد تومان عنوان کرده است که این رقم در صورت مالی تلفیقی شرکت به عنوان زیان انباشته به رقم ۱۰۵ هزار و ۹۵۴ میلیارد تومان رسیده است.

بانک ملت ؛ بانک سینا و بانک پارسیان به ترتیب در خصوص فروش گواهی سپرده خاص با نرخ سود سالانه ۳۰ درصد ( زودتر از موعد ۱۲ درصدی) شفاف سازی کردند و رقم گواهی منتشر شده توسط هر کدام از بانک ها به ترتیب برای بانک ملت ۲۵ هزار میلیارد تومان ، بانک سینا ۲ هزار میلیارد تومان و برای بانک پارسیان رقم ۹ هزار میلیارد تومان بوده است.

سازمان بورس اوراق بهادار تهران با افزایش سرمایه فولاژ از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران این شرکت موافقت کرده است.